ทีมงานช่าง ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รถโดยสาร

 สถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ได้รับมาตรฐานสถานประกอบการฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ช่างและพนักงานผ่านการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โดยได้รับเกียรติบัตรรับรองจากกระทรวงแรงงาน

ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฝึกอบรม

และสนับสนุน โดยส่งช่างและพนักงานไปอบรมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว  อู่ยังได้พัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย

ในการประกอบตัวถังอยู่ตลอดเวลา

โดยเป็นอู่แรกในบ้านโป่งที่ได้นำการเชื่อม เอ็มไอ จี มาใช้ในโรงงาน

  

ภาพปกติ
Tel : 032-211359 , 032-211726, 089-9191468
Fax : 032-341404
Email : vikitsilp@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Track Your Stats
© Copyright 2000 www.vikitsilp.com All Rights Reserved บริษัท วิกิจศิลป จำกัด
บริษัท วี.เค.เอส ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท สหกิจยนต์ (1986) จำกัด
บริษัท สบาย มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อู่วิกิจศิลป์ เลขที่ 5 หมู่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110