ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม

 

คุณเขมทัต    สุคนธสิงห์

ตำแหน่ง        ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี 

                   ประธานบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

                   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การศึกษา       วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

Tel : 032-211359 , 032-211726, 089-9191468
Fax : 032-341404
Email : vikitsilp@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Track Your Stats
© Copyright 2000 www.vikitsilp.com All Rights Reserved บริษัท วิกิจศิลป จำกัด
บริษัท วี.เค.เอส ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท สหกิจยนต์ (1986) จำกัด
บริษัท สบาย มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อู่วิกิจศิลป์ เลขที่ 5 หมู่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110