แหล่งรวมรถบัสมือ 2 บริการซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน

ตัวถังลอย
ภาพประกอบ : 3 ภาพ
VKS 23 รถแอร์ 12 เมตร (ไรหนาบ)
ภาพประกอบ : 11 ภาพ
VKS25 รถพัดลม 12 เมตร
ภาพประกอบ : 9 ภาพ
VKS27 รถพัดลม 12 เมตร
ภาพประกอบ : 7 ภาพ
บริษัท สหกิจยนต์ ( 1986 ) จำกัด
อู่วิกิจศิลป์ เลขที่ 5 หมู่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
Tel. 032-211359, 089-254-5459 Fax. 032-341404
E-mail : vikitsilp@gmail.com Website : http://www.vikitsilp.com , http://www.busbaanpong.com
จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
0
1
2
3
1
9
8